War Week

Opdracht

Voor National Geographic hebben we tijdens War Week / WOII week, een promo ontwikkeld, die als een panorama door de tijd heen gaat en eindigt bij 4 en 5 mei.

Uitdaging

Om de animatie tot leven te wekken hebben we flink wat lagen losgeknipt en achtergronden opnieuw ingetekend. De platen zijn daardoor ook grotendeels handgetekend. Dit leverde een vrij groot photoshop-document op, daar zat ook de uitdaging. Het project is uiteindelijk binnen een week gemaakt en afgerond.